Rekrutacja

Medyczna Szkoła Policealna oferuje naukę na kierunku Technik masażysta 

Przyjmujemy absolwentów wszystkich szkół średnich

 • bez względu na wiek
 • bez egzaminów wstępnych
 • nie wymagamy matury!

Liczy się kolejność zgłoszeń!

 

 • opłata rekrutacyjna – 100 zł
 • czesne miesięczne – 50 zł w trybie A, 100 zł w trybie C
 • opłata administracyjna semestralna – 150 zł jest płatna na początku każdego semestru
 • obowiązek dostarczenia dokumentów w ciągu 14 dni od momentu rejestracji online do sekretariatu szkoły, w przeciwnym razie zarejestrowany kandydat nie będzie brany pod uwagę do rozpoczęcia nauki

Wymagane dokumenty:

 • podanie – pdf do pobrania poniżej 
 • kwestionariusz zgłoszeniowy – pdf do pobrania poniżej 
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia
 • potwierdzenie szczepienia na WZW (kserokopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni)
 • podpisana umowa
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Rekrutacja krok po kroku

Nie wychodząc z domu, wejdź na 

Rekrutację on-line 

 

Uzupełnij dane osobowe

Wybierz kierunek nauki

Wygenerowane dokumenty możesz złożyć na 3 sposoby:

osobiście w

sekretariacie szkoły

po uprzednim kontakcie telefonicznym 

tel.  91 420 13 33 
kom. +48 785 100 890

   

  @ mailem

   

  Przesłanie skanu wymaganych dokumentów 

  sekretariat@msp.szczecin.pl

  pocztą tradycyjną

   

  Przesłanie wymaganych dokumentów listem poleconym na adres szkoły

  Umowę możesz podpisać zdalnie

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie pytania.

  Napisz do nas sekretariat@msp.szczecin.pl

  Zadzwoń pod nr tel.  91 420 13 33  kom. +48 785 100 890

  Przyjdź do szkoły – ul. Wawrzyniaka 8, Szczecin

  Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00

  Skip to content