Polityka prywatności

Jako Medyczna
Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie ul. Wawrzyniaka 8 70-392 Szczecin; NIP
8522611511

oraz Medyczna
Szkoła Policealna II przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii z siedzibą w
Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie ul. Wawrzyniaka 8; 70-392 Szczecin
NIP 8522611534 

prowadzone przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu
ul. Grabowa 22 (61-473) NIP 7811759805

chcemy aby każda osoba korzystająca
z naszej strony internetowej miała pewność, że w najmniejszym stopniu nie
naruszamy i nie zamierzamy naruszać jej zaufania i prawa do prywatności.
Dlatego przedstawiamy naszą Politykę prywatności.

1. Gromadzenie danych w witrynie Medycznej Szkoły
Policealnej przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie.

Naszą politykę prywatności i zaufania opieramy na następujących
rozwiązaniach:

 1. ograniczenie ilości
  zbieranych danych osobowych i ich ochrona,
 2. system rejestracji
  użytkowników,
 3. prawo każdego do
  wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.

Dostęp do możliwości i usług w witrynie  Medycznej Szkoły Policealnej przy Wyższej
Szkole Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w
Szczecinie
jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas
gościem, a także zarejestrowanym użytkownikiem.

 • Jeśli chcesz jedynie przeglądać opublikowane, ogólnie dostępne materiały
  – możesz pozostać anonimowym gościem.
 • Istnieją jednak obszary i usługi, z których korzystać mogą tylko
  zarejestrowani użytkownicy. Ograniczenie dostępu do tych obszarów służy
  ochronie Twojej prywatności, podyktowane jest względami bezpieczeństwa serwisu,
  a także dążeniem do zagwarantowania odpowiedzialności użytkowników za ich
  aktywność w witrynie.
 • Rejestrując się w witrynie, przekazujesz nam pewne dane osobowe potrzebne
  do przejścia procesu rekrutacyjnego.

Informacje osobiste o Użytkownikach są gromadzone i
przetwarzane witrynie Medycznej Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole
Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
wyłącznie
do naszego użytku oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób
trzecich. Z zasady nie udostępniamy nikomu, ani tym bardziej nie
sprzedajemy zgromadzonych przez nas danych osobowych.

 • Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się
  zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadku oraz pod
  warunkiem określonym poniżej:

jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa – gdy udostępnienia
zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez
użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że
naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem witryny Medycznej Szkoły
Policealnej przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu Wydział
Zamiejscowy w Szczecinie.

 • 2. Rejestracja, logowanie się

Do momentu zarejestrowania się i zalogowania każdy, kto odwiedza tę
witrynę, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach
systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń
i identyfikatory komputerów wywołujących witrynę. Informacje te są
wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych
i zabezpieczenia przed włamaniami.

Zarejestrowanie się i logowanie w naszej witrynie jest wymagane w przypadku,
gdy chcesz uczyć się w witrynie Medycznej Szkoły Policealnej przy Wyższej
Szkole Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w
Szczecinie.

 1. Umożliwia Ci bardziej
  efektywny kontakt z dziekanatem. Podczas rejestracji prosimy o
  przejście kilku kroków procesu rekrutacyjnego i podanie konkretnych danych.
 2. Niepodanie danych
  wymaganych przy rejestracji albo podanie nieprawidłowego adresu poczty
  elektronicznej uniemożliwi rejestrację w witrynie: nie otrzymasz hasła
  dostępowego
  , a to uniemożliwi uaktywnienie konta i logowanie się w
  witrynie.
 3. Formularz
  rejestracyjny może także zawierać miejsca na dodatkowe informacje, których –
  rejestrując się – nie musisz nam udostępnić.
 4. Mimo zarejestrowania
  się, możesz swobodnie odwiedzać naszą witrynę jako anonimowy gość. Aby jednak
  uzyskać dostęp do niektórych obszarów witryny i korzystać z uprawnień
  zarejestrowanego użytkownika, niezbędne jest zalogowanie się, czyli
  podanie:
 5. loginu
 6. hasła dostępowego.

Zalogowany użytkownik przestaje być anonimowy. Dlatego zawsze masz prawo
wyboru, zawsze Ty decydujesz, czy chcesz pozostać anonimowy.

3. Prawa klienta

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego
produktów lub usług  Medycznej Szkoły
Policealnej przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
w trakcie obowiązywania Umowy, badań
poziomu satysfakcji ze świadczonych usług i produktów – Masz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby
realizacji takiego celu. W tym celu wystarczy skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych
  Medycznej Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole
Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
i poinformować
go o swej decyzji. (e-mail: iod@wseit.edu.pl, tel. +48 509 568
990, Paweł Rosa)

4. Używanie “cookies” (ciasteczek)

Z witryny Medycznej Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole Edukacji
i Terapii z siedzibą w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
wysyłane są
do komputerów osób ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki
tekstowe zwane “cookies” (“ciasteczka”). W plikach tych znajduje
się identyfikator połączenia z naszą witryną oraz informacje o niektórych
wykonanych podczas odwiedzin działaniach (np. o odwiedzeniu konkretnej
podstrony). Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania
poufnych danych. Są jednak wykorzystywane do kierowania reklam MSP  przez Google.com do konkretnych użytkowników,
aby te reklamy były najbardziej do nich dopasowane. Dzieje się to na podstawie
historii przeglądania (czyli plików „cookie”) danego użytkownika.

 1. Każdy może przeczytać
  te pliki, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie
  usunąć ze swojego komputera korzystając z menu swojej przeglądarki
  internetowej.

  Lub zrezygnować z plików „cookie” na stronie Menedżera preferencji reklam.

Wyłączenie informacji “cookies” w przeglądarce nie pozbawia
użytkownika dostępu do witryny Medycznej Szkoły Policealnej przy Wyższej
Szkole Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w
Szczecinie

 • 5. Zastrzeżenia – BEZ
  GWARANCJI!

Choć dołożymy wszelkich starań, aby spełnić standardy określone w naszej
Polityce prywatności, wiemy, że nie istnieją w 100% bezpieczne systemy
informatyczne. Rzetelność wobec naszych użytkowników wymaga więc, by
podkreślić, że mogą wystąpić zdarzenia lub inne czynniki poza naszą kontrolą,
których skutkiem będzie ujawnienie gromadzonych przez nas danych. Jeśli
zdarzyłaby się taka zawiniona przez nas sytuacja, jesteśmy gotowi ponieść
konsekwencje w granicach i na zasadach przewidzianych przez prawo polskie.

Podkreślamy wszakże wyraźnie, że tylko dane osobowe podane
podczas rejestracji 
w witrynie  są w pełni chronione
i nieujawniane publicznie
 na żadnej stronie witryny.

Inaczej wygląda sprawa danych osobowych podawanych przez użytkownika
przy okazji przesyłania do witryny informacji, artykułów, wpisów do księgi
gości, postów na forum i innych. Dane

te są jawne i dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony
witryny, na których zostały umieszczone. Nie mamy możliwości uchronienia
użytkowników przed innymi osobami czy firmami, które te dane
wykorzystają. Dlatego nie podlegają one w pełni naszej Polityce
prywatności

Zawsze jednak w takich sytuacjach pozostawiamy użytkownikom prawo decyzji,
czy chcą swoje dane upublicznić.

6. Zmiany w Polityce prywatności. Informacja kontaktowa

 1. Zastrzegamy sobie
  prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez obowiązku
  powiadamiania o tym Użytkowników.
 2. Zmiany w naszej Polityce
  prywatności 
  mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie
  możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości.
 3. Ten dokument zawsze
  zawiera aktualną Politykę Prywatności.
 4. Zarówno nas – wydawcę
  witryny, jak i każdego zarejestrowanego użytkownika obowiązuje
  zawsze aktualna
   Polityka prywatności. Zaglądaj tutaj od czasu do
  czasu, by sprawdzić, czy nie nastąpiły w niej zmiany. Czy jakaś zmiana miała miejsce,
  rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem POLITYKA
  PRYWATNOŚCI.
 5. W przypadku wszelkich
  wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności jesteśmy
  do dyspozycji użytkowników serwisu. Prosimy w tym celu korzystać z kontaktu
  (
  it@wseit.edu.pl).

W przypadku Incydentu naruszenia danych należy niezwłocznie skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych: 
iod@wseit.edu.pl, tel. +48 509 568 990,
Paweł Rosa.

Dane osobowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medyczna Szkoła
Policealna przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu Wydział
Zamiejscowy w Szczecinie
ul. Wawrzyniaka 8; 70-392 Szczecin NIP: 7811759805.

 1. Inspektorem Ochrony
  Danych Osobowych jest Paweł Rosa; e-mail: iod@wseit.edu.pl.
 2. Administrator Danych
  Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i w oparciu
  o poniższe podstawy prawne:

a)        w celu przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego na wybrany kierunek w Medycznej Szkole
Policealnej przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
; (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a
RODO);

b)       podjęcia na Pani/Pana żądanie
działań związanych z zawarciem z Medycznej Szkoły Policealnej przy Wyższej
Szkole Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w
Szczecinie
umowy o naukę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);

c)        realizacji zawartej przez
Panią/Pana z Medyczną Szkołą Policealną przy Wyższej Szkole Edukacji i
Terapii z siedzibą w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
(z pkt. a),
której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);

d)       wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Medycznej Szkoły
Policealnej przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery
Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie w
związku z jej działalnością w zakresie kształcenia i realizacją zawartych umów
z pkt. a (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO);

e)       rozliczeń finansowych, w tym
ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
pkt. f RODO);

f)         wykonania przez
Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych dla
potrzeb wewnętrznych Medycznej Szkoły
Policealnej przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery
Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie i Kuratorium
Oświaty w Szczecinie oraz na pisemny wniosek innych instytucji (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

g)        monitoringu kariery zawodowej
po ukończeniu studiów(podstawa prawna Ustawa o Systemie Oświaty) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, od
dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia)

 • Pani/Pana dane osobowe
  mogą być również przetwarzane w celu:

a)        realizacji marketingu własnego
przez Medyczną Szkołą Policealną przy
Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w
Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 pkt. a RODO);

b)       organizacji wydarzeń, konferencji,
konkursów, wykładów otwartych promocji, ankiet;

c)        prowadzenia kampanii
promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami
edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu;

d)       realizacji obowiązków wynikających z
umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach,
w tym w formie mailingu;

e)       prowadzenia monitoringu wizyjnego na
podstawie art. 22 Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych –RODO, od dnia wejścia w
życie w/w rozporządzenia oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce.

 • Odbiorcami Pani/Pana
  danych osobowych są:

a)        wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – osoby upoważnione
przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych;

b)       podmioty, którym Administrator zleca
wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
(podmioty przetwarzające)

 • W niektórych
  sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to
  konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą
  przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i
  którym zleci czynności przetwarzania danych.
 • Podanie danych wynika
  z przepisów i jest obowiązkowe oraz służy realizacji obowiązków administratora
  jako Uczelni wyższej. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i
  wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody
 • Pani/Pana dane osobowe
  będą przechowywane:

a)        dla potrzeb rekrutacji: przez
okres do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez 12 miesięcy;

b)      
dla potrzeb
kształcenia: przez okres do czasu jego zakończenia, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

c)        dla potrzeb marketingu
własnego  przez Medyczną Szkołą Policealną przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii z
siedzibą w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie: przez okres do
czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

d)       dla potrzeb realizacji pozostałych
celów przetwarzania wymienionych w p. 2: przez okres do czasu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Medyczną
Szkołą Policealną przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, stanowiących podstawę do takiego
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana wobec niego sprzeciwu.

 • Posiada Pani/Pan prawo
  dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem.
 • Administrator Danych
  Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
  trzeciego lub organizacji międzynarodowej (art. 13 ust. 1 pkt. f RODO).
 • Aktualizacje przepisów
  prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, są publikowane na stronie
  internetowej Medycznej Szkoły Policealnej
  przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu Wydział
  Zamiejscowy w Szczecinie.
 • Ma Pan/Pani prawo
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pani/Pana dane osobowe
  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
  profilowaniu.
Skip to content